Logo

Bezpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenie "Bezpieczny Dom" z siedzibą w Kielcach pragnie poinformować, że od 1 stycznia 2018 r. realizuje zadania publiczne z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Polkowickiego. Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017r., poz.2030).

Zapraszamy wszystkie uprawnione osoby do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w prowadzonym przez nas punkcie. Na terenie Gminy Radwanice punkt jest czynny w pierwsze czwartki miesiąca w godz. 14:00 - 16:00 w budynku Urzędu Gminy - ul. Przemysłowa 17 59-160 Radwanice.

Zadanie jest finansowane ze środków Powiatu Polkowickiego.

 

©2016-2018 - www.radwanice.pl.