Logo

Dotacja na wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej

W grudniu placówki oświatowe na terenie naszej Gminy otrzymały środki z dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną oraz produkty lecznicze zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W ramach otrzymanej dotacji wymieniono część wyposażenia na nowszy ze względu na wiek i zużycie oraz zakupiono nowy sprzęt niezbędny do udzielenia uczniom podstawowych świadczeń zdrowotnych. Zakupy odnoszą się przede wszystkim do elementarnych przedmiotów wyposażenia gabinetu jak: kozetka, szafka do przechowywania leków i środków medycznych, w tym do profilaktyki próchnicy zębów, biurko do przechowywania dokumentacji medycznej, waga medyczna ze wzrostomierzem. Zakupiono również dodatkowe elementy tj. aparat do pomiaru ciśnienia, tablice - siatki centylowe wzrostu i masy ciała. Szkoła Podstawowa w Buczynie wykorzystała kwotę 6.033,00 zł, a Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach kwotę 6.080,00 zł.

©2016-2018 - www.radwanice.pl.