Logo

Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 11 ust. 5 pkt 2 Statutu Gminy Radwanice zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 8 lutego 2018 roku o godzinie 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie
  2. Informacje:

    - Przewodniczącej Rady Gminy,

    - Wójta Gminy,

    - o pracach Komisji Stałych Rady Gminy,

    - o pracach Związku Gmin Zagłębia Miedziowego,

  1. Dyskusja.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

   - uchwała nr XXVIII/160/18 – zmiany WPF,

   - uchwała nr XXVIII/161/18 – zmiany budżetu na 2018 rok,

   - uchwała nr XXVIII/162/18 – programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,

   - uchwała nr XXVIII/163/18 – realizacji inwestycji drogowej,

   - uchwała nr XXVIII/164/18 – zmiany Programu usuwania azbestu.

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Powołanie komisji ds. oceny inicjatywy gminnej.
  3. Zapytania, wnioski i odpowiedzi na zapytania.
  4. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca

Rady  Gminy

Adriana LEBIT

 

©2016-2018 - www.radwanice.pl.