Logo

Trwa nabór w programie Dolnośląskie Małe Granty

Tak jak w poprzedniej edycji tak i tym razem zainteresowani mogą składać wnioski o wsparcie projektów kulturalnych, sportowych, turystycznych, a także warsztatów, akcji edukacyjnych, działań dla młodzieży czy seniorów. Najważniejsze jest, by każdy z projektów dotyczył społecznej aktywności  Dolnoślązaków.

Dofinansowanie jednego projektu nie może przekroczyć 5 tys. zł, a minimalna kwota wsparcia to tysiąc złotych. Wnioski można składać do 15 lutego 2018 roku na projekty realizowane w terminie od 10 marca do 30 czerwca 2018 roku.

„Dolnośląskie Małe Granty” to program, który ma na celu rozwój kapitału społecznego i obywatelskiego, poprzez wsparcie oddolnej aktywności mieszkańców, umożliwienie realizacji inicjatyw społecznych w lokalnych środowiskach oraz aktywizacja mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia.

Operatorem programu  jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. Więcej szczegółów, regulamin oraz składanie wniosków na www.malegranty.pl.

 

Również granty dla młodzieży
Trwa również otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2018 r. Konkurs ma na celu rozwijanie u młodych ludzi kompetencji niezbędnych do skutecznego funkcjonowania na rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz rozwój postaw związanych z twórczym i aktywnym uczestnictwem w społeczeństwie obywatelskim.

Do konkursu można zgłaszać projekty poszerzające wiedzę o samorządzie terytorialnym, promujące zaangażowania młodych ludzi w działalność organizacji pozarządowych, działania wspierające integrację pokoleń, inicjatywy rozwijające i wzmacniające kreatywność i przedsiębiorczość wśród młodzieży. Dofinansowane będą projekty wzmacniające postawy obywatelskie wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska,  wspierające aktywizację młodzieży na rynku pracy, wspierające rozwój środowiska akademickiego Wrocławia i Dolnego Śląska, rozwoju Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego czy Dolnośląską Akademię Samorządu.

Oferty można składać do 15 lutego 2018 roku na projekty realizowane w terminie od 12 marca do 31 grudnia 2018 roku.

 

Kto może starać się o mały grant?

Grupa nieformalna – grupa wspólnie realizująca lub planująca realizować działania w sferze pożytku publicznego składająca się z trzech pełnoletnich osób. Osoby te muszą mieszkać na Dolny Śląsku.

 1. Ile wynosi dotacja?

Minimalna kwota mikrodotacji wynosi: 1 000,00 zł.

Maksymalna kwota mikrodotacji nie może przekraczać: 5000,00 zł.

 1. Gdzie mogą być realizowane projekty?

Projekty mogą być realizowane na terenie Dolnego Śląska (w 5 obszarach: okręg Jeleniogórski, okręg Wałbrzyski, okręg Legnicki, okręg Wrocławski, miasto Wrocław).

 1. Do kiedy trwa nabór?

Nabór trwa od 29 stycznia do 15 lutego do godz. 23.59.

5 .Czas realizacji projektów

Projekty można realizować w okresie od 10 marca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

 1. Jak się zgłosić?
 2. Zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl.
 3. Wypełnij wniosek za pomocą generatora lub prześlij w wersji papierowej na adres:

 

Biuro Projektu Dolnośląskich Małych Grantów

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

 1. Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław

 

 1. Gdzie znajdziesz pomoc w przygotowaniu wniosku?

Wsparcie merytoryczne można uzyskać u doradców/opiekunów projektu w biurze Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, która jest operatorem programu Dolnośląskich Małych Grantów, ul. Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław oraz telefonicznie i e-mailowo – godziny pracy doradców dostępne na stronie www.malegranty.pl w zakładce KONTAKT.

 

Spotkania informacyjno-szkoleniowe

 • 7 lutego 2018 r. - Wałbrzych, rozpoczęcie: godzina 15.30
 • 8 lutego 2018 r. - Wrocław, rozpoczęcie: godzina 15.30
 • 9 lutego 2018 r. - Bolesławiec, rozpoczęcie: godzina 15.30
 • 12 lutego 2018 r. - Jelenia Góra, rozpoczęcie: godzina 15.30
 • 13 lutego 2018 r. - Oleśnica, rozpoczęcie: godzina 15.30

 

©2016-2018 - www.radwanice.pl.