Logo

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w m. Radwanice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 791/1, jednostka ewidencyjna Radwanice.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://bip.radwanice.pl/przebudowa-drogi-gminnej-ul-brzozowej-w-m-radwanice-polozonej-na-dzialce-o-numerze-ewidencyjnym-gruntu-791-1-jednostka-ewidencyjna-radwanice

 

©2016-2018 - www.radwanice.pl.