Logo

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej (ul. Polna, ul. Szkolna) w miejscowości Radwanice, na działkach nr 494/4 oraz 499.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://bip.radwanice.pl/budowa-sieci-wodociagowej-ul-polna-ul-szkolna-w-miejscowosci-radwanice-na-dzialkach-nr-494-4-oraz-499

 

©2016-2018 - www.radwanice.pl.