Rozstrzygnięto Konkurs „Organizacje społeczne dla mieszkańców gminy”.

  • Drukuj

Dnia 08 lutego 2018 r. komisja konkursowa powołana przez Radę Gminy Radwanice wyłoniła zwycięzców konkursu pn. „Organizacje społeczne dla mieszkańców gminy”. Była to IV edycja konkursu, w którym udział zgłosiły dwie organizacje.

  • I miejsce i nagrodę główną w wysokości 1 500,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Pomagamy Razem za realizację inicjatywy pn. „ARTTERAPIA – Moja Pasja” w ramach której zorganizowano szereg spotkań i warsztatów tematycznych dla dzieci, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych.
  • II miejsce i nagrodę w wysokości 1 000,00 zł otrzymało Towarzystwo Przyjaciół im. Jana Wyżykowskiego za realizację inicjatywy „W stronę Sieroszowic, w stronę Historii Regionalnej” w ramach której wyposażono aneks kuchenny, dokończono prace elewacyjne, dociepleniowe i wykończeniowe.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Celem organizowanego konkursu jest promocja realizowanych przez organizacje społeczne, stowarzyszenia i grupy nieformalne działające na terenie gminy Radwanice działań mających na celu integrację mieszkańców oraz pobudzenie inicjatyw służących zaspokajaniu ich potrzeb.