Logo

Rozstrzygnięto Konkurs „Organizacje społeczne dla mieszkańców gminy”.

Dnia 08 lutego 2018 r. komisja konkursowa powołana przez Radę Gminy Radwanice wyłoniła zwycięzców konkursu pn. „Organizacje społeczne dla mieszkańców gminy”. Była to IV edycja konkursu, w którym udział zgłosiły dwie organizacje.

  • I miejsce i nagrodę główną w wysokości 1 500,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Pomagamy Razem za realizację inicjatywy pn. „ARTTERAPIA – Moja Pasja” w ramach której zorganizowano szereg spotkań i warsztatów tematycznych dla dzieci, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych.
  • II miejsce i nagrodę w wysokości 1 000,00 zł otrzymało Towarzystwo Przyjaciół im. Jana Wyżykowskiego za realizację inicjatywy „W stronę Sieroszowic, w stronę Historii Regionalnej” w ramach której wyposażono aneks kuchenny, dokończono prace elewacyjne, dociepleniowe i wykończeniowe.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Celem organizowanego konkursu jest promocja realizowanych przez organizacje społeczne, stowarzyszenia i grupy nieformalne działające na terenie gminy Radwanice działań mających na celu integrację mieszkańców oraz pobudzenie inicjatyw służących zaspokajaniu ich potrzeb.

 

©2016-2018 - www.radwanice.pl.