Konkurs "Na 100 Niepodległa"

  • Drukuj

Z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości Fundacja BGK ogłosiła konkurs grantowy dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Konkursu ma zachęcać do poszerzania wiedzy o historii Polski i budować poczucie tożsamości narodowej wśród młodych osób.

Dodatkowym atutem programu jest budowanie więzi międzypokoleniowych poprzez współpracę dzieci i młodzieży z rodzicami oraz seniorami. Jest to działanie zachęcające osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą do zapoznawania ich z polską tradycją i historią, inspirujące do dbania o miejsca pamięci, przypominające o okolicznościowych historycznych wydarzeniach. Program będzie realizowany w postaci zajęć, warsztatów, imprez jednorazowych lub cyklicznych o charakterze patriotycznym. Do konkursu mogą przystąpić: organizacje pozarządowe, ośrodki kultury sportu i rekreacji, biblioteki publiczne, jednostki samorządu terytorialnego samodzielnie bądź we współpracy z podmiotami im podległymi.

Do Konkursu mogą być zgłaszane Projekty w ramach dwóch ścieżek:

  • Ścieżka I: projekty w zakresie wychowania patriotycznego w postaci zajęć lub warsztatów pokazujących znaczenie kultury i tradycji narodowej oraz zwiększających wiedze historyczną na temat Polski (grupa docelowa: dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat , które są objęte edukacją szkolną).Wygrywa najlepszych 55 projektów, które zostaną dofinansowane każdy w kwocie do 10 000,00 złotych.
  • Ścieżka II: przygotowanie imprezy jednorazowej lub imprez cyklicznych
    o charakterze patriotycznym (grupa docelowa dzieci i młodzież od 7 do 18 lat). Wygrywa najlepszych 5 projektów, które zostaną dofinansowane każdy do 120 000,00 złotych.

 

Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców i opiekunów w ich współtworzenie i realizację. Dodatkowym atutem będzie współpraca z seniorami. Realizacja Projektów może odbywać się od 1lipca 2018r. do 31 grudnia 2018 r.

 

 

Źródło: https://www.fundacja.bgk.pl/programy/quot-na-100-niepodlegla-quot