Posiedzenie komisji

  • Drukuj

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Gminy Radwanice zwołuję w dniu 27 lutego 2018 r. o godzinie 14:30 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Ocena dochodów gminy w 2017 r. z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych.
  2. Kontrola umorzeń i odroczeń zobowiązań podatkowych.
  3. Kontrola wydatków Biblioteki i GOK za 2017 r.
  4. Sprawy różne.

                              

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Ryszard Niemasz