Posiedzenie komisji

  • Drukuj

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Gminy Radwanice zwołuję w dniu 5 marca 2018 r. o godzinie 14:00 w salGminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a, posiedzenie Komisji Zadań Budżetowo-Gospodarczych z następującym porządkiem obrad:

  1. Stan oświetlenia ulic w gminie.
  2. Ocena stopnia realizacji inwestycji na terenie gminy w roku 2017.
  3. Omówienie materiałów sesyjnych.
  4. Sprawy różne.

 

Informuję, że Komisja odbędzie się wspólnie z Komisją Zadań Społecznych.

 

Przewodniczący Komisji

Zadań Budżetowo-Gospodarczych

Robert Przywara