Logo

Posiedzenie komisji

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Gminy Radwanice zwołuję w dniu 5 marca 2018 r. o godzinie 14:00 w salGminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a, posiedzenie Komisji Zadań Społecznych z następującym porządkiem obrad:

  1. Wizytacja GOK- plan pracy GOK w Radwanicach.
  2. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działającymi na terenie Gminy.
  3. Formy pozyskiwania środków pozabudżetowych – projekty systemowe i konkursowe. Analiza wsparcia stowarzyszeń działających na ternie Gminy przez UG w Radwanicach.
  4. Omówienie materiałów sesyjnych.
  5. Sprawy różne.

 

Informuję, że Komisja odbędzie się wspólnie z Komisją Zadań Budżetowo-Gospodarczych.

 

Przewodnicząca

                                                  Komisji Zadań Społecznych

 

             Dominika Szkudło

©2016-2018 - www.radwanice.pl.