Aktualności

Koncert piosenek Anny German w Radwanicach

  • Publikacja: Karolina Ferenc
  • Drukuj

W piątkowy wieczór 8 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Radwanicach odbył się koncert pt. "Melodie dla Anny". W występie wzięli udział laureaci Festiwalu Piosenki Anny German „Eurydyka” oraz zaproszeni goście.

Czytaj więcej: Koncert piosenek Anny German w Radwanicach

Zaproszenie do składania ofert

  • Publikacja: Karolina Jakubowska
  • Drukuj

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi gminnej – przedłużenie drogi w ul. Akacjowej w Radwanicach (dz. nr 791/1) do wpięcia do drogi gminnej w miejscowości Przesieczna (dz. nr 34)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert

Posiedzenie komisji

  • Publikacja: Daria Ciosek
  • Drukuj

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Gminy Radwanice zwołuję w dniu 18 czerwca 2018 r. o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach posiedzenie Komisji Zadań Społecznych z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej: Posiedzenie komisji

Posiedzenie komisji

  • Publikacja: Daria Ciosek
  • Drukuj

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Gminy Radwanice zwołuję w dniu 18 czerwca 2018 r. o godzinie 14:30 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej: Posiedzenie komisji

Zaproszenie do składania ofert

  • Publikacja: Karolina Jakubowska
  • Drukuj

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101030D ul. Stolarska, obręb Radwanice – 0+000 – 0+545 (intensywne opady deszczu październik 2017) wraz z siecią kanalizacji sanitarnej.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert