Aktualności

Badania mammograficzne

 • Publikacja: Karolina Ferenc
 • Drukuj

Dnia 13 lipca 2018 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań. Panie, które nie będą spełniały tych warunków będą mogły mieć wykonane badania odpłatnie w cenie 80 zł.

Czytaj więcej: Badania mammograficzne

Trzy projekty z gminy Radwanice otrzymały dofinansowanie z Programu Działaj Lokalnie

 • Publikacja: Karolina Ferenc
 • Drukuj

Dnia 04 lipca 2018r. Zarząd Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, zatwierdził listę rankingową projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na X edycję Programu Działaj Lokalnie. Komisja konkursowa podjęła decyzję o dofinansowaniu najlepszych projektów inicjujących współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Do dofinansowania, spośród 48 wniosków przekazanych do oceny merytorycznej, wybrano 28 projektów na łączną kwotę 130 000,00 zł.

Czytaj więcej: Trzy projekty z gminy Radwanice otrzymały dofinansowanie z Programu Działaj Lokalnie

Gminna baza gruntów pod zabudowę

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Gmina Radwanice planuje utworzyć bazę gruntów przeznaczonych pod zabudowę. Jeżeli są Państwo w posiadaniu takich działek i chcą je sprzedać - prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy. Postaramy się umieścić Państwa ofertę w naszej bazie i ułatwić kontakt Państwa z potencjalnym inwestorem.

Czytaj więcej: Gminna baza gruntów pod zabudowę

Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Radwanicach

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Trwa budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Radwanicach. Inwestycja polega na wybudowaniu nowego wodociągu z rur PE oraz wyłączeniu z eksploatacji starego. Sieć ma zastąpić istniejącą sieć azbestocementową.

Czytaj więcej: Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Radwanicach

Portal budowlane abc

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Uprzejmie informuję, że pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl został uruchomiony praktyczny portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie wiadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Czytaj więcej: Portal budowlane abc

Zaproszenie do składania ofert

 • Publikacja: Karolina Jakubowska
 • Drukuj

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego pn. Demontaż, odbiór, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radwanice w 2018 roku.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

 • Publikacja: Karolina Jakubowska
 • Drukuj

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego pn. Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - działki nr 256/4, 506/2, 254/7, 791/1, 157/13, 157/15 obręb Radwanice gmina oraz działki nr 425/1, 516, 399 obręb Łagoszów Wielki gmina Radwanice oraz przyłącza wodociągowego, działki nr 425/1, 516, 399 obręb Łagoszów Wielki gmina Radwanice.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert