Aktualności

Kolonie dla dzieci i młodzieży „ubezpieczonych w KRUS"

  • Publikacja: Jolanta Mielnik
  • Drukuj

Komenda Chorągwi Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska - pozyskała  dofinansowanie do kolonii j dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 lat do 16 lat, których co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Czytaj więcej: Kolonie dla dzieci i młodzieży „ubezpieczonych w KRUS"

Projekt dla przedsiębiorców

  • Publikacja: Małgorzata Stroka
  • Drukuj

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z terenu Gminy Radwanice do uczestnictwa w projekcie pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”, prowadzonego na terenie województwa dolnośląskiego. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Lidera oraz Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., pełniącą rolę Partnera.

Czytaj więcej: Projekt dla przedsiębiorców

Uroczystość wręczenia promes przez Wojewodę Dolnośląskiego

  • Publikacja: Gmina Radwanice
  • Drukuj

Dnia 5 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Radwanicach Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wręczył przedstawicielom samorządów promesy przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Czytaj więcej: Uroczystość wręczenia promes przez Wojewodę Dolnośląskiego

Nabór do służby przygotowawczej

  • Publikacja: Sylwia Grabowska
  • Drukuj

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie prowadzi nabór do służby przygotowawczej, której odbycie jest niezbędnym etapem w ewentualnej karierze żołnierza zawodowego.

Czytaj więcej: Nabór do służby przygotowawczej

Zaproszenie do składania ofert

  • Publikacja: Karolina Jakubowska
  • Drukuj

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do składania ofert w ramach zapytania  na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Wrzosowa (dz. nr 373/21) w Radwanicach”.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert