Aktualności

Posiedzenie komisji

  • Publikacja: Daria Ciosek
  • Drukuj

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Gminy Radwanice zwołuję w dniu 20 czerwca 2018 r. o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach posiedzenie Komisji Zadań Budżetowo - Gospodarczych z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej: Posiedzenie komisji

Trwa przebudowa ul. Parkowej w Radwanicach

  • Publikacja: Gmina Radwanice
  • Drukuj

Trwają prace na ul. Parkowej w Radwanicach. Zakres robót obejmuje poszerzenie istniejącej jezdni do 5 m, budowę chodnika o szerokości 1,5-1,25m z kostki betonowej oraz odtworzenie rowu przydrożnego wraz z obustronnym zabezpieczeniem skarp.

Czytaj więcej: Trwa przebudowa ul. Parkowej w Radwanicach

Wyróżnienie dla radwanickiego TPD

  • Publikacja: TPD Radwanice
  • Drukuj

Oddział Okręgowy TPD w Legnicy przyznał imprezie organizowanej przez Oddział Gminny TPD w Radwanicach pn. „X Bieg ku Pamięci Świętego Jana Pawła II” wyróżnienie: „NAJBARDZIEJ POPULARNE PRZEDSIĘWZIĘCIE PROMUJĄCE TPD” Wyróżnienie zostanie wręczone 20 czerwca 2018 r. podczas uroczystości podsumowania działalności TPD  w roku szkolnym 2017/2018.

Nowy plac zabaw w Nowej Kuźni

  • Publikacja: Gmina Radwanice
  • Drukuj

Dzieci z Nowej Kuźni mogą się już bawić na nowym placu zabaw. W ramach prowadzonej inwestycji rozbudowana i przebudowana została świetlica wiejska, a wraz z nią powstał – co najbardziej cieszy młodszą część naszego gminnego społeczeństwa, nowy, duży plac zabaw.

Czytaj więcej: Nowy plac zabaw w Nowej Kuźni

Zaproszenie do składania ofert

  • Publikacja: Karolina Jakubowska
  • Drukuj

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w ul. Mechanicznej w Radwanicach (działki nr 360/8 i 360/39) i budowa drogi gminnej na działkach 360/27, 360/30 i 360/3 obręb Radwanice do wpięcia z ul. Akacjową (działka nr 524/2) wraz z sieciami uzbrojenia terenu: wodociągową, kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym” oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert