Aktualności

Elektroniczna skrzynka podawcza

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do urzędu.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy w Radwanicach dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

Załatwienie spraw następuje poprzez:

Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem:

Klub Sportowy "Zadzior Buczyna"

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Kontakt:
Buczyna 16,
59-160 Radwanice
tel. 791547925
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes - Krzysztof Nonas
Wiceprezes - Aleksander Samołyk
Skarbnik - Stanisław Jałowiecki
Sekretarz - Patryk Peszko
Członek Zarządu - Krzysztof Szklarz

Komisja Rewizyjna :
Przewodniczący - Kazimierz Marczak
Członek - Kazimierz Lechowicz
Członek - Michał Bąkowski

Trener seniorów i juniorów : Mariusz Jurak
Trener ,,Orlików: - Jakub Nonas , Ryszard Fąk

Klub sportowy powstał w 1998 r. z inicjatywy : Krzysztofa Nonas , Zofii Kalińskiej i Jerzego Śnioszka pod nazwą LZS Buczyna . Nieoficjalną nazwę ,,Zadzior" wymyślił pan Benedykt Guzikowski. W roku 2001 Klub awansował do „A” klasy. W 2005 r. Buczyna zorganizowała I Turniej o puchar Starosty Polkowickiego.  W 2009 r. zdobywa Puchar spośród 23 drużyn i w związku z tym, że był to ostatni turniej do dzisiaj jest jego posiadaczem i obrońcą tytułu . W 2013 roku „Zadzior” dotarł do finału Pucharu Polski na szczeblu okręgowym i zajął II miejsce. W 2015 r. oficjalnie w starostwie powiatowym zarejestrowano zespół pod nazwą - Klub Sportowy Zadzior Buczyna .

Towarzystwo Przyjaciół im. Jana Wyżykowskiego

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Kontakt:
Sieroszowice 39,
59-160 Radwanice
tel: 696 902 969
Adres mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
URL: www.tpjw.radwanice.pl

Osobami do kontaktu są:
1.    Wanda Wdowiak – prezes stowarzyszenia
2.    Arleta Maksymczak- zastępca prezesa
3.    Sylwia Sawicka- sekretarz
4.    Anna Stępak – skarbnik

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w  Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu  31.03.2006 r.
Zostało założone przez grupę  składającą się z 15 osób, która bazując na historii i tradycji miejscowości postanowiła nadać charakter tradycją górniczym w środowisku wiejskim.
Celem nadrzędnym stowarzyszenia jest przekaz wartości i nawiązywanie do tradycji górniczych, oraz powielanie geologiczno-górniczych schematów. Kultywowanie tradycji górniczej, oraz edukacja poprzez organizowanie rocznic odkrycia złóż rud miedzi, które są istotnym komponentem działalności stowarzyszenia co przekłada się na świadomość społeczną i tożsamość lokalną. Z chlubą realizowane są  cele oraz dbałość o dziedzictwo kulturowe i tradycję.
Wszelkie bieżące informacje na temat działalności stowarzyszenia zamieszczone jest na stronie internetowej:  www.tpjw.radwanice.pl

Polska Federacja Zrównoważonego Rozwoju "Meritum"

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Kontakt:
ul. Słoneczna 5,
59 – 160 Radwanice
Tel. do Prezesa 887-576-686 l
ub do osoby uprawnionej do kontaktów roboczych tel. 691-884-101
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami do kontaktów są:
Prezes Fundacji – Magdalena Gwoździewska
Wiceprezes Fundacji – Agnieszka Wąsik

Fundacja pn. Polska Federacja Zrównoważonego Rozwoju "Meritum" została zarejestrowana 9 czerwca 2015r. Założycielami organizacja są osoby działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Dzięki rejestracji Fundacji i zdobyciu osobowości prawnej, organizacja będzie mogła aktywnie pozyskiwać środki finansowe, które wpłyną na aktywność społeczeństwa,w szczególności Gminy Radwanice.

Głównymi Celami Fundacji są:

 1. popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz zrównoważonego rozwoju rynku i demokracji,
 2. upowszechnianie różnorodnych form aktywności społecznej,
 3. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
 4. wspieranie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 5. upowszechnianie edukacji, sportu, turystyki, wychowania i wszechstronnego organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 6. promocja rozwoju profesjonalnych metod specjalistycznego wsparcia zawodowego dla osób, w szczególności z zakresu zarządzania, kierowania, psychologii i psychoterapii mających pozytywny wpływ na rozwój osobowy jednostki,
 7. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. działania wspomagające rozwój osób, społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, przedsiębiorczość, pomoc społeczna),
 2. działania na rzecz, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności,
 3. działania służące upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego,
 4. działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem z terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo,
 5. działania badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych, turystyki,
 6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 7. współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji i ochrony środowiska organizowanie i sponsorowanie
 8. konkursów kampanii promocyjnych, akcji społecznych oraz innych projektów w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
 9. rozwój profesjonalnych metod specjalistycznego wsparcia zawodowego, w szczególności z zakresu zarządzania, kierowania, psychologii i psychoterapii mających pozytywny wpływ na rozwój osobowy jednostki
 10. zadania służące realizacji celów statutowych Fundacji.

O gminie

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Radwanice –  gmina położona w północnej części woj. dolnośląskiego w powiecie polkowickim. Składa się z 17 miejscowości (Borów, Buczyna,  Dobromil, Drożów, Drożyna, Jakubów, Kłębanowice, Lipin, Łagoszów Wielki, Nowy Dwór, Nowa Kuźnia, Przesieczna, Radwanice, Sieroszowice, Strogoborzyce, Teodorów, Ułanów). Liczba mieszkańców gminy wg. stan na 31.12.2017  r. wynosi 4715 osób (2382 mężczyzn i 2333 kobiet), obszar obejmuje 83,7 km² (10,8 % powierzchni powiatu). Gmina leży w bezpośrednim sąsiedztwie gmin powiatu polkowickiego: Chocianów, Gaworzyce, Polkowice i Przemków oraz głogowskiego: Jerzmanowa i Żukowice. Przed podziałem administracyjnym Polski obowiązującym od 1999 roku, Radwanice należały do województwa Legnickiego, Urzędu Rejonowego w Głogowie.

Mapa Gminy Radwanice
Gmina usytuowana jest na terenach Równiny Szprotawskiej i Wzgórz Dalkowskich. Przez jej teren przebiegają dwie drogi krajowe: droga krajowa nr 12 biegnąca równoleżnikowo przez obszar Polski od granicy z Niemcami w Łęknicy do granicy z Ukrainą w Dorohusku-Berdyszczach, oraz droga krajowa nr 3 łącząca nadmorskie Świnoujście z granicą Czech w Jakuszycach.  Aktualnie trwa budowa drogi ekspresowej S3 która ułatwi jeszcze lepsze skomunikowanie gminy z siecią dróg krajowych. Ponadto droga ta stanowi polską część międzynarodowej trasy E65 z Malmö w Szwecji do miejscowości Chaniá na Krecie. Dużym atutem dla rozwoju gminy jest również położenie jej w pobliżu dużych przedsiębiorstw Polkowickiej Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM), który jest głównym ośrodkiem przemysłu miedziowego w Polsce oraz jednym z największych ośrodków eksploatacji miedzi na świecie.
Radwanice są największą miejscowością i zarazem siedzibą gminy. Jej powierzchnia wynosi 1008,72 ha, a liczba mieszkańców 2006 os.
(stan na 31.12.2017r.). Wieś jest lokalnym centrum społecznym, znajdują się tu najważniejsze instytucje użyteczności publicznej tj. szkoły, ośrodek zdrowia, biblioteka, Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Pocztowy, Ochotnicza Straż Pożarna, Policja, banki, sklepy itp.

Wizytówką gminy są dwie metalowe konstrukcje słoni wykonane przez miejscowego rzemieślnika - Pana Zdzisława Żyta. Pierwszy powstał według pomysłów ówczesnego Naczelnika Gminy Kazimierza Jędrasiaka, jako uhonorowanie zdobytego w 1974 roku, tytułu Krajowego Wicemistrza Gospodarności. Natomiast drugi mniejszy został postawiony kilka lat później (lata 80-te).

Ich centralne położenie cieszy oko zarówno mieszkańców jak i przyjezdnych, którzy chętnie fotografują się na ich tle. W samym centrum znajduje się również zabytkowy park, który powstał w latach 30. XIX wieku. Wokół parku poprowadzona została gęsta sieć ścieżek, łączących się z obrzeżną drogą spacerową. Roślinność stanowią: dęby, buki, kasztanowce, platany klonolistne, sosny czarne, żywotniki, lipy, jesiony, olsze, czarny bez, leszczyna, bluszcz. Niegdyś na terenie parku znajdował się piękny pałac dziś, w jego miejscu stoi restauracja. Bardzo dobrze zagospodarowany i utrzymany park służy mieszkańcom jako teren rekreacyjny oraz miejsce spotkań, wypoczynku i imprez kulturowych.

Gmina Radwanice należy do gmin prężnie rozwijających się. Intensywny rozwój i przemiana widoczne są każdego roku. Niewątpliwie jest to zasługą umiejętnie zdobywanych środków finansowych oraz dbałości o budżet gminy. Umiejętne ich pozyskiwanie zostało już wielokrotnie zauważone i wyróżnione.

 • w lipcu 2010 roku ,,Rzeczpospolita” opublikowała ranking ,,Europejski Samorząd”, w którym oceniano pozyskiwanie pieniędzy unijnych przez samorządy na realizację inwestycji w 2009 r. Gmina Radwanice spośród 100 najbardziej skutecznych gmin wiejskich wykorzystujących fundusze unijne była na 14 miejscu w kraju.
 • 19 lipca 2011 r. ,,Rzeczpospolita” opublikowała ranking ,,Europejski samorząd” oceniając pozyskiwanie funduszy unijnych w 2010 r. - nasza gmina w kategorii gminy wiejskie zalazła się na II miejscu w Polsce, a pierwszym w województwie dolnośląskim.
 • W 2011 roku Gmina została laureatem prestiżowej nagrody „Dolnośląski Gryf” w kategorii: „Jednostka samorządu terytorialnego - Za szczególną efektywność w pozyskiwaniu funduszy UE”.

Dużą zaletą naszej Gminy są jej aktywni, ambitni i pracowici mieszkańcy, którzy chętnie i konsekwentnie dążą do wyznaczonych sobie celów. Zrzeszają się w stowarzyszeniach i wspólnie wspierają samorząd poprzez uczestnictwo w wielu akcjach
i konkursach. W ostatnich latach poprzez głosowanie internetowe udało się wygrać 4 place zabaw ufundowane przez firmę NIVEA, siłownię zewnętrzną ufundowaną przez markę NESTLE oraz dofinansowanie do wielu innych inicjatyw społecznych.
Władze samorządowe stawiają przede wszystkim na rozwój infrastruktury technicznej oraz społecznej. Na bieżąco remontowane są drogi oraz obiekty użyteczności publicznej tj. placówki oświatowe, świetlice wiejskie, place zabaw, itp. Szczególny nacisk stawiany jest jednak na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągów. Obecnie sieć kanalizacji obejmuje miejscowości: Radwanice, Łagoszów Wielki, Dobromil, Jakubów, Przesieczną Borów i Lipin.

Sołtysi

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r., w dniach 19 marca -13 kwietnia przeprowadzone zostały wybory sołtysów i rad sołeckich. Poniżej przedstawiamy wykaz sołtysów i rad sołeckich.

 

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko
sołtysa

Tel.

Skład Rady sołeckiej

1

Buczyna

Domańska Genowefa

791816590

1. Samołyk Aleksander
2. Jałowiecki Stanisław
3. Nonas Krzysztof
4. Szpada Teresa
5. Bilińska Mieczysława
6. Koszmider Marek

2

Drożów

Klub Emil

691 188 612

1. Garbacz Dominik
2. Nazar Piotr

3

Drożyna

Krell Joanna

724 884 204

1. Tkacz Agnieszka
2. Jaworski Wiesław
3. Szukała Elżbieta
4. Leja Dariusz

4

Jakubów

Mamzer Władysław

695 949 795

1. Chmiel Stanisław
2. Mamzer Halina
3. Staszak Krzysztof
4. Ligocki Zbigniew

5

Kłębanowice

Dąbrowski Mieczysław

693 870 382

1. Orda Andrzej
2. Sip Krzysztof
3. Czuchro Danuta
4. Grochowski Grzegorz
5. Loreth Elżbieta

6

Lipin

Łaszewski Zbigniew

76 8311246

1. Kusiak Waldemar
2. Kusiak Joanna
3. Wyrwa Marzena
4. Tyka Dorota

7

Łagoszów Wielki

Olejnik Józef

768 311 148

1. Stęplewski Mirosław
2. Cyran - Katulska Aldona
3. Nabożny Franciszek
4. Łużak Henryk

8

Nowy Dwór

Kancerek Teresa

785 990 614

1. Cirka Wioletta
2. Osikowska Jadwiga
3. Jagielska Krystyna
4. Cirka Jerzy
5. Gołębiewska Zdzisława

9

Nowa Kuźnia

Kiełb Paweł

603 224 383

1. Lelicki Krzysztof
2. Sikora Anna
3. Wątroba Ewa

10

Przesieczna

Rusinko Kamila

781 504 676

1. Olejnik Agnieszka
2. Kowalski Henryk
3. Najwer Mirosław
4. Cybińska Marta

11

Radwanice

Kula Barbara

603 357 372

1. Rzepka Wioletta
2. Steciąg Paweł
3. Kawałko Roman
4. Sobocka Ewa

12

Sieroszowice

Janczak Wanda

608 276 232

1. Dąbrowska Urszula
2. Rekis Marek
3. Smętek Adam
4. Tylczyński Wojciech
5. Smętek Adam
6. Krawczyk Agnieszka

13

Strogoborzyce

Gąska Piotr

793 929 553

1. Strycharska Justyna
2. Poźniak Patryk
3. Gardyjas Aleksandra