Logo

Druki do pobrania - wynajem świetlic, zebrania sołeckie

Regulamin wynajmu świetlic,

Cennik opłat,

Wniosek o wynajem świetlicy

 

Formularz listy obecności mieszkańców na zebraniu wiejskim

Formularz uchwały zebrania wiejskiego

Formularz uchwały w sprawie podziału środków z Funduszu Sołeckiego

Formularz protokołu z zebrania wiejskiego

Formularz protokołu z zebrania w sprawie podziału środków z Funduszu Sołeckiego

Formularz wniosku o zmianę / podział środków z Funduszu Sołeckiego

Wniosek o wynajem terenu rekreacyjno-sportowego w Jakubowie

Regulamin terenu rekreacyjno-sportowego w Jakubowie

Cennik za wynajem terenu rekreacyjno-sportowego w Jakubowie

Wniosek o wynajem sali remizy OSP w Radwanicach

Regulamin sali remizy OSP w Radwanicach

Cennik za wynajem sali remizy OSP w Radwanicach

 

 

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności