Logo

Druki do pobrania - referat obywatelski

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podanie o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego

Wniosek o wydaniu zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wniosek na zgłoszenie pobytu czasowego

Wniosek na zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Wniosek o udostępnienie danych z rej. mieszkańców oraz rejestru pesel

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 roku

Wniosek o przydział środków sołeckich na zadania rzeczowe

Wniosek o przydział środków sołeckich na zadania rzeczowe

Informacja o przeznaczeniu środków sołeckich na działalność promocyjną sołectwa i gminy

Informacja o przeznaczeniu środków sołeckich na działalność promocyjną sołectwa i gminy

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności