Logo

Umowa na dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Radwanice”

Urząd Gminy Radwanice informuje, że dnia 28 lutego 2017 roku Gmina Radwanice podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. . „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Radwanice”. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, serwery oraz uruchomiona zostanie Centralna Platforma E-Usług Mieszkańca, usługi finansowe, system elektronicznego obiegu dokumentów, system do elektronizacji partycypacji społecznej, system zarządzania budżetem gminy i e-usłygi informacyjne. Planowane wydatki kwalifikowalne wynosić będą 1 039 350,00 zł, a w 85% (tj. kwota 883.447,50 zł) zostaną one współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014 – 2020.

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności