Logo

Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne Gminy to jednostki utworzone do realizacji zadań gminy, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty.
W Gminie Radwanice istnieje 6 jednostek organizacyjnych

  • Gminna Biblioteka Publiczna
  • Gminny Ośrodek Kultury
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Szkoła Podstawowa w Buczynie
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach
  • Zakład Usług Komunalnych.
©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności