Komisje Rady Gminy

Skład komisji rewizyjnej:

 1. Niedośpiał Adam
 2. Nonas Krzysztof
 3. Olejnik Józef

Przewodniczącym komisji rewizyjnej został p. Krzysztof Nonas.

Skład komisji budżetowo-gospodarczej:

 1. Krell Joanna
 2. Łaszewski Zbigniew
 3. Najwer Marek
 4. Różycki Jan
 5. Tesarski Henryk

Przewodniczącym komisji budżetowo- gospodarczej został p. Marek Najwer.

Skład komisji zadań społecznych:

 1. Lelicki-Jeżewski Krzysztof
 2. Sawicka Sylwia
 3. Szymańska Magdalena
 4. Wojciechowska Marzena
 5. Żyta Karolina

Przewodniczącą komisji zadań społecznych została p. Sylwia Sawicka.

Skład komisji ds. skarg, wniosków i petycji:

 1. Najwer Marek
 2. Nonas Krzysztof
 3. Sawicka Sylwia

Przewodniczącym komisji ds. skarg, wniosków i petycji został p. Krzysztof Nonas.