Sołectwa

Gmina Radwanice składa się z 17 miejscowości podzielonych na 13 sołectw i 4 przysiółki.

Sołectwa Gminy Radwanice:

 • Buczyna
 • Drożów
 • Drożyna
 • Jakubów
 • Lipin
 • Kłębanowice
 • Łagoszów Wielki – przysiółek Dobromil
 • Nowy Dwór
 • Nowa Kuźnia – przysiółek Teodorów
 • Przesieczna – przysiółek Borów
 • Radwanice
 • Sieroszowice – przysiółek Ułanów
 • Strogoborzyce

Liczba ludności Gminy w podziale na sołectwa
(dane na dzień 31.12.2015r.)

Lp.

Wsie

Liczba ludności

1.

Buczyna

369

2.

Drożów

69

3.

Drożyna

86

4.

Jakubów

206

5.

Lipin

146

6.

Kłębanowice

226

7.

Łagoszów Wielki 
Dobromil      

393
84

8.

Nowa Kuźnia
Teodorów

155
26

9.

Nowy Dwór

74

10.

Przesieczna
Borów

209
66

11.

Radwanice

1959

12.

Sieroszowice
Ułanów

442
47

13.

Strogoborzyce

130

 

Miejscowości

Wsie Gminy Radwanice reprezentują różne typy układów przestrzennych. Charakterystyczną cechą zabudowy wiejskiej w obrębie gminy Radwanice jest ich zagrodowa zabudowa oraz orientacja ściany frontowej budynku mieszkalnego wzdłuż drogi.

Na obszarze Gminy Radwanice występują 2 główne typy osadnictwa wiejskiego:

 • sieć osadnictwa skupionego - powyżej 100 domów mieszkalnych, o układzie rzędowym,
 • sieć osadnictwa skupionego - wsie średniej wielkości (20-100 domów mieszkalnych) 

Większość wsi na terenie gminy przyjmuje układ ulicówki bądź wielodrożnicy. Są to wsie zwarte. Niektóre mogą przyjmować kilka układów. Poniżej wskazano miejscowości gminne wraz z ich charakterystycznymi układami.

 • Kłębanowice – ulicówka;
 • Nowy Dwór – łańcuchówka;
 • Radwanice – wielodrożnica;
 • Sieroszowice – zabudowa folwarczna;
 • Lipin – wieś „L – kształtna”;
 • Jakubów – wieś krzyżówkowa;
 • Buczyna – wieś dwuczłonowa/podwójna.

 

Poniżej scharakteryzowano typy układów przestrzennych wsi.

a) ulicówka/zabudowa przydrożnicowa – układ jednodrożny o zwartej zabudowie po obu stronach drogi.

b) łańcuchówka – wieś leśno – łanowa. Wieś o regularnym układzie przestrzennym, którą cechuje luźna zabudowa wzdłuż drogi po obu jej stronach. Występujące zagrody znajdują się w równych odstępach od siebie, przypominają ogniwa rozrzuconego łańcucha.

c) wielodrożnica – wieś kupowa/zwarta. Charakteryzuje się bezładną i chaotyczną zabudową
z nieregularnym przebiegiem dróg.

d) zabudowa folwarczna – ośrodkiem najwyższej rangi jest folwark lub dwór wraz                  
z zabudowaniami gospodarczymi.

e) wieś L – kształtna – zabudowania wiejskie koncentrują się wokół dróg w taki sposób,
że przypominają literę „L”.

f) wieś krzyżówkowa – zabudowa wsi ulokowana jest wzdłuż dwóch dróg, po jej dwóch stronach,
a drogi te przecinają się zazwyczaj w centralnym punkcie wsi.

g) wieś dwuczłonowa/podwójna – wieś, w której występują dwie wyraźne części z zabudowaniami
i części te nie są ze sobą połączone, może tu występować naturalna bariera np. rzeka.


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14