Logo

Drożyna

Wieś Drożyna - liczba jej mieszkańców wynosi 86 osób (stan na dzień 31.12.2015r.) . Obręb geodezyjny Drożyna (nr obrębu 03) zajmuje obszar 282,44 ha. Znaczenie nazwy miejscowości prawdopodobnie wywodzi się od nazwy "drewno". Heinrich Adamy – niemiecki językoznawca, jako najstarszą zanotowaną nazwę miejscowości wymienia Drowo podając jej znaczenie "Mitten im Walde" czyli "Wieś leżąca w środku lasu". Do 1937 roku wieś nazywała się Druse, następnie do roku 1945 Wiesenbusch. We wsi znajdował się pałac rodu von Rittberg z Jakubowa (obecnie ruiny). W miejscowości znajduje się piękna przydrożna kapliczka datowana na wiek XIX/XX. W pobliżu Drożyny znajdziemy ruiny zdewastowanego cmentarza. Przez wieś przepływa kanał Kłobka, który wpływa do Szprotawicy – prawego dopływu rzeki Szprotawa.

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności