Logo

Przesieczna

Przesieczna – niem. nazwa wsi to Andersdorf. Liczba jej mieszkańców wynosi 209 osób (stan na dzień 31.12.2015r.). Obręb geodezyjny Przesieczna (nr obrębu 10) obejmujący również Borów zajmuje obszar 463,80 ha. Osadnictwo na terenie Przesiecznej datowane jest na rok 1201. Na terenie wsi ok. XVIII w. istniała karczma oraz Dwór z pierwszej połowy XIX w. W dniu dzisiejszym oba budynki są budynkami mieszkalnymi i stanowią najstarsze zabudowania tej miejscowości. Do sołectwa Przesieczna należy przysiółek Borów. W roku 1972 do Przesiecznej należał jeszcze jeden przysiółek – Kostaniewo.

Borów - Przed 1945 rokiem wieś nosiła nazwę Berndorf. Należał do niej folwark Karlshof, po wojnie zwany „owczarnią”, który całkowicie został zniszczony. Początki osiedlenia ludności w Borowie sięgają 1946 r. Dzięki poniemieckiemu wodociągowi część wioski zaopatrzona była w bieżącą wodę, reszta zaś korzystała ze źródła znajdującego się na łące za wioską. Do roku 1977 przez Borów przebiegała polna droga, później wylano asfalt. Na zalesionym wzniesieniu na północ od wsi znajduje się dawny cmentarz. Obecnie Borów zamieszkuje 66 osób (stan na dzień 31.12.2015r. ).

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności