Logo

Sieroszowice

Sieroszowice wymienione zostały w 1305 r. pod nazwą „Cuncindorf”. W 1542 roku przez cesarza Ferdynanda I wieś została wzniesiona do rangi targu. Przed rokiem 1945 wieś nosiła nazwę Kunzendorf.  Dobra rycerskie znajdujące się w Sieroszowicach w połowie XVII w. były w posiadaniu Maximiliana A. von Montani, członka komisji odbierającej protestantom kościoły w księstwie głogowskim. Właściciele dóbr często się zmieniali. Prawdopodobnie byli nimi również Johann E. von Skopp, a w latach 1718 i 1727 Wolf R. von Knobelsdorff († 1735), następnie jego potomek. W 1791 r. właścicielem był von Eckartsberg, który wybudował pałac w stylu klasycystycznym (pałac istnieje do dnia dzisiejszego i służy jako budynek mieszkalny). Oprócz siedziby dóbr, do których należały 3 folwarki, we wsi znajdowały się kościoły katolicki i ewangelicki z plebaniami i szkołami oraz m.in. karczma i 4 wiatraki. W XX w. w Sieroszowicach funkcjonowały m. in.: sklep, dwie gospody, piekarnia, rzeźnik, dwóch stolarzy i kowali, siodlarz oraz zakład krawiecki.
Sieroszowice to typowa wieś rolnicza popegeerowska licząca 442 osób (stan na dzień 31.12.2015r.) Za sprawą wielkiego geologa dr. Jana Wyżykowskiego 23 marca 1957 roku w Sieroszowicach odkryto pokłady rud miedzi. Wydarzenie to miało olbrzymi wpływ na ukształtowanie całego regionu, który okrzykniętego później Zagłębiem Miedziowym. Dzisiaj wiele miejsc przypomina o odkryciu rud miedzi w Sieroszowicach. Miejscem godnym polecenia jest obelisk, pod którym w rocznicę odkrycia odbywają się uroczystości rocznicowe. Ważnym miejscem jest również Izba Pamięci, na wzór mini-muzeum, poświęcona Janowi Wyżykowskiemu. W Sieroszowicach godnym polecenia jest gotycki kościół pw. św. Piotra i Pawła, którego początki przypisane są na XVI wiek. W kościele zobaczyć można min. piękną gotycką rzeźbę św. Jadwigi oraz chrzcielnicę pochodzącą
z przełomu XIII i XIV wieku. Przy głównej drodze biegnącej przez wieś znajduje się dawny pomnik mieszkańców Sieroszowic poległych podczas I wojny światowej, przekształcony w kapliczkę Matki Boskiej Bolesnej. W latach 1961-1994 w Sieroszowicach funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR).Do sołectwa Sieroszowic należy przysiółek Ułanów - niem. Greif (lp. ludności 47 os. wg. stanu na dzień 31.12.2015r.). Obręb geodezyjny Sieroszowic (nr obrębu 12) wraz z miejscowością Ułanów wynosi 1361,86 ha. W Ułanowie znajdował się zespół dworski z folwarkiem, dziś jego zabudowanie stanowi budynek mieszkalny

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności