Logo

Strogoborzyce

Wieś Strogoborzyce zamieszkuje 130 osób (stan na dzień 31.12.2015r.) Jej niemiecka nazwa to Wilhelshof. We wsi znajdował się folwark należący dawniej do majątku w Buczynie. Między miejscowością Buczyna a Strogoborzyce znajduje się współczesny cmentarz prawosławny oraz niemieckich ewangelickich mieszkańców okolic (Buczyny, Strogoborzyc i Nowej Kuźni) sprzed 1945 roku. W roku, 1972 kiedy to Rada Narodowa w Zielonej Górze tworzyła Gminę Radwanice, Strogoborzyce nie były miejscowością sołecką. W latach 1957 – 1994 w miejscowości prowadzone było Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR).

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności