Sołtysi

  • Drukuj

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r., w dniach 19 marca -13 kwietnia przeprowadzone zostały wybory sołtysów i rad sołeckich. Poniżej przedstawiamy wykaz sołtysów i rad sołeckich.

 

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko
sołtysa

Tel.

Skład Rady sołeckiej

1

Buczyna

Domańska Genowefa

791816590

1. Samołyk Aleksander
2. Jałowiecki Stanisław
3. Nonas Krzysztof
4. Szpada Teresa
5. Bilińska Mieczysława
6. Koszmider Marek

2

Drożów

Klub Emil

691 188 612

1. Garbacz Dominik
2. Nazar Piotr

3

Drożyna

Krell Joanna

724 884 204

1. Tkacz Agnieszka
2. Jaworski Wiesław
3. Szukała Elżbieta
4. Leja Dariusz

4

Jakubów

Mamzer Władysław

695 949 795

1. Chmiel Stanisław
2. Mamzer Halina
3. Staszak Krzysztof
4. Ligocki Zbigniew

5

Kłębanowice

Dąbrowski Mieczysław

693 870 382

1. Orda Andrzej
2. Sip Krzysztof
3. Czuchro Danuta
4. Grochowski Grzegorz
5. Loreth Elżbieta

6

Lipin

Łaszewski Zbigniew

76 8311246

1. Kusiak Waldemar
2. Kusiak Joanna
3. Wyrwa Marzena
4. Tyka Dorota

7

Łagoszów Wielki

Olejnik Józef

768 311 148

1. Stęplewski Mirosław
2. Cyran - Katulska Aldona
3. Nabożny Franciszek
4. Łużak Henryk

8

Nowy Dwór

Kancerek Teresa

785 990 614

1. Cirka Wioletta
2. Osikowska Jadwiga
3. Jagielska Krystyna
4. Cirka Jerzy
5. Gołębiewska Zdzisława

9

Nowa Kuźnia

Kiełb Paweł

603 224 383

1. Lelicki Krzysztof
2. Sikora Anna
3. Wątroba Ewa

10

Przesieczna

Rusinko Kamila

781 504 676

1. Olejnik Agnieszka
2. Kowalski Henryk
3. Najwer Mirosław
4. Cybińska Marta

11

Radwanice

Kula Barbara

603 357 372

1. Rzepka Wioletta
2. Steciąg Paweł
3. Kawałko Roman
4. Sobocka Ewa

12

Sieroszowice

Janczak Wanda

608 276 232

1. Dąbrowska Urszula
2. Rekis Marek
3. Smętek Adam
4. Tylczyński Wojciech
5. Smętek Adam
6. Krawczyk Agnieszka

13

Strogoborzyce

Gąska Piotr

793 929 553

1. Strycharska Justyna
2. Poźniak Patryk
3. Gardyjas Aleksandra