Zarządzenie Nr 0050.8.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 28 lutego 2018r.

  • Drukuj

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radwanice na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały nr XXVII/155/17 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2018 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.


§ 2.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.054.697,91 zł

z tego:

1) dochody bieżące 25.055.255,91 zł

2) dochody majątkowe 1.999.442,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37.681.697,91 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 19.686.875,91 zł

2) wydatki majątkowe 17.994.822,00 zł

3. Przychody budżetu 10.627.000,00 zł


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko


Pliki do pobrania


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14