Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 28 marca 2018r.

  • Drukuj

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radwanice za 2017 rok

Na podstawie art. 267 i 268ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zmianami), p o s t a n a w i a m :


§1.

Przekazać Radzie Gminy Radwanice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu zespół w Legnicy :

  1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Radwanice za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 1,
  2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Radwanicach, stanowiące załącznik nr 2,
  3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach, stanowiące załącznik nr 3,
  4. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 rok Zakładu Usług Komunalnych w Radwanicach, stanowiące załącznik nr 4,
  5. informację o stanie mienia gminy Radwanice, stanowiącą załącznik nr 5.


§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

Pliki do pobrania


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14