Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 30 maja 2018r.

  • Drukuj

w sprawie zmiany budżetu Gminy Radwanice na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały nr XXVII/155/17 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2018 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonać przesunięcia po stronie wydatków w ramach działów i działów klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonuje się w następujący sposób:


§ 2.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.


§ 3.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28.579.974,73 zł

z tego:

1) dochody bieżące 25.800.862,73 zł

2) dochody majątkowe 2.779.112,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.198.374,73 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 19.971.173,73 zł

2) wydatki majątkowe 19.227.201,00 zł

3. Przychody budżetu 10.618.400,00 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

Pliki do pobrania


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14