Zarządzenie Nr 0050.33.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 czerwca 2018r.

  • Drukuj

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radwanice na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały nr XXVII/155/17 Rady Gminy
w Radwanicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2018 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonać zwiększenia budżetu gminy na rok 2018 po stronie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie mieszkań chronionych, dotacji z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart dużej rodziny, dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego.

Zmian dokonuje się w następujący sposób:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 337.230,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące 337.230,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 337.230,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 337.230,00 zł

oraz dokonuje się przeniesień zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.


§ 2.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30.322.872,93 zł

z tego:

1) dochody bieżące26.278.120,93 zł

2) dochody majątkowe4.044.752,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości41.035.272,93 zł

z tego:

1) wydatki bieżące20.414.731,93 zł

2) wydatki majątkowe20.620.541,00 zł

3. Przychody budżetu10.712.400,00 zł


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

Pliki do pobrania


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14