Zarządzenie Nr 0050.36.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 13 lipca 2018r.

  • Drukuj

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radwanice na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały nr XXVII/155/17 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2018 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonać zwiększenia budżetu gminy na rok 2018 po stronie dochodów i wydatków w związku z powołaniem urzędnika wyborczego.

Zmian dokonuje się w następujący sposób:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.687,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące 2.687,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.687,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 2.687,00 zł

oraz dokonuje się przeniesień zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia


§ 2.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30.325.559,93 zł

z tego:

1) dochody bieżące 26.280.807,93 zł

2) dochody majątkowe 4.044.752,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 41.037.959,93 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 20.417.418,93 zł

2) wydatki majątkowe 20.620.541,00 zł

3. Przychody budżetu 10.712.400,00 zł


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

Pliki do pobrania


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14