Logo

Budżet Gminy Radwanice na 2016 rok

Uchwała budżetowa na 2016 rok

Załącznik nr 1 do uchwały - dochody

Załącznik nr 2 do uchwały - wydatki

Załącznik nr 3 do uchwały - przychody i rozchody

Załącznik nr 4 do uchwały - załącznik inwestycyjny

Załącznik nr 5 do uchwały - dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 6 do uchwały - wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 7 do uchwały - alkohole

Załącznik nr 8 do uchwały - rachunki oświatowe

Załącznik nr 9 do uchwały - ochrona środowiska

Załącznik nr 10 do uchwały - Fundusz Sołecki

Załącznik nr 11 do uchwały - dotacje

Załącznik nr 12 do uchwały - plan dochodów i kosztów ZUK

 

©2016-2018 - www.radwanice.pl.