Logo

Zarządzenie zmieniające budżet

Zarządzenie nr 0050.45.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r

Załącznik nr 1 do zarządzenia - dochody

Załącznik nr 2 do zarządzenia - wydatki

©2016-2018 - www.radwanice.pl.