Logo

Uchwała zmieniająca z dnia 28 marca 2017

Uchwała numer XX/115/17

Załącznik nr 1 do uchwały - dochody

Załącznik nr 2 do uchwały - wydatki

Załącznik nr 3 do uchwały - przychody i rozchody

Załącznik nr 4 do uchwały - dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 5 do uchwały - wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 6 do uchwały - załącznik inwestycyjny

Załącznik nr 7 do uchwały - rachunki oświatowe

Załącznik nr 8 do uchwały - dotacje

©2016-2018 - www.radwanice.pl.