Budżet Gminy

Zarządzenie Nr 0050.39.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 31 lipca 2017r.

  • Publikacja: Gmina Radwanice
  • Drukuj

w sprawie zmiany budżetu Gminy Radwanice na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały nr XVII/103/16 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2017 zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 0050.39.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 31 lipca 2017r.

Zarządzenie Nr 0050.35.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 10 lipca 2017r.

  • Publikacja: Gmina Radwanice
  • Drukuj

w sprawie zmiany budżetu Gminy Radwanice na rok 2017

poz. 446 ze zmianami) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały nr XVII/103/16 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2017 zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 0050.35.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 10 lipca 2017r.

Zarządzenie Nr 0050.33.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 30 czerwca 2017r.

  • Publikacja: Gmina Radwanice
  • Drukuj

w sprawie zmiany budżetu Gminy Radwanice na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały nr XVII/103/16 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2017 zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 0050.33.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 30 czerwca 2017r.

Zarządzenie Nr 0050.25.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 31 maja 2017r.

  • Publikacja: Gmina Radwanice
  • Drukuj

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze z.) oraz art. 257 pkt. 1 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 14 Uchwały nr XVII/103/16 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2017 zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 0050.25.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 31 maja 2017r.

Zarządzenie Nr 0050.16.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 28 kwietnia 2017r.

  • Publikacja: Gmina Radwanice
  • Drukuj

w sprawie zmiany budżetu Gminy Radwanice na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze z.) oraz art. 257 pkt. 1 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 14 Uchwały nr XVII/103/16 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2017 zarządzam, co następuje: