Budżet Gminy

Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 31 stycznia 2018r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmiany budżetu Gminy Radwanice na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały nr XXVII/155/17 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2018 zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 31 stycznia 2018r.

Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 stycznia 2018r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Zarządzenie Nr 0050.72.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 grudnia 2017r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radwanice na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały nr XVII/103/16 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2017 zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 0050.72.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 grudnia 2017r.

Zarządzenie Nr 0050.65.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 30 listopada 2017r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmiany budżetu Gminy Radwanice na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały nr XVII/103/16 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2017 zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 0050.65.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 30 listopada 2017r.

Zarządzenie Nr 0050.61.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 31 października 2017r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmiany budżetu Gminy Radwanice na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały nr XVII/103/16 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2017 zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 0050.55.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 20 października 2017r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmiany budżetu Gminy Radwanice na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały nr XVII/103/16 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2017 zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 0050.55.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 20 października 2017r.

Zarządzenie Nr 0050.53.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 września 2017r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmiany budżetu Gminy Radwanice na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) orazart. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały nr XVII/103/16 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2017 zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 0050.53.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 września 2017r.

Zarządzenie Nr 0050.50.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 15 września 2017r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radwanice na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały nr XVII/103/16 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2017 zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 0050.50.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 15 września 2017r.

Zarządzenie Nr 0050.45.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 31 sierpnia 2017r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmiany budżetu Gminy Radwanice na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały nr XVII/103/16 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2017 zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 0050.45.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 31 sierpnia 2017r.