Gminna Spółka Wodna

  • Drukuj

Spółka Wodna tworzona jest w celu zaspokajania niektórych potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. Zajmuje się min. prowadzeniem racjonalnej gospodarki wodnej na terenach zmeliorowanych oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracji wodnych tj. czyszczeniem i utrzymaniem rowów, drenaży i rzek.
Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne właściciel nieruchomości w skład której wchodzą rowy jest obowiązany do ich utrzymania. W przypadku członków Spółki Wodnej obowiązek ten przechodzi na Spółkę.

Na swoją działalność Spółka pozyskuje środki finansowe ze składek członkowskich, wsparcia Urzędu Gminy oraz z środków zewnętrznych tj. subwencje. W roku bieżącym wszystkich członków obowiązuje stawka w wysokości 8 zł za ha fizyczny posiadanych gruntów rocznie. Stawka członkowska ustalana jest każdego roku przez członków Spółki podczas Walnego Zgromadzenia.

Gminną Spółkę Wodną reprezentuje Zarząd.
Członkami Zarządu wybranymi podczas Walnego Zgromadzenia GSW w dniu 27.02.2016 r. na okres 5 lat zostali:

Przewodniczący – Franciszek Bobela,
Zastępca – Zbigniew Łaszewski,
Członek – Rafał Sip

Komisja Rewizyjnej GSW :
Ryszard Bryś, Jolanta Woś, Małgorzata Januchowska


Kontakt:

Gminna Spóła Wodna w Radwanicach
ul. Przemysłowa 17
59-160 Radwanice

Osobą do kontaktu w zakresie GSW jest P. Rafał Sip.
tel. 76-759-20-37 e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Sprawozdanie z wykonania prac w ramach GSW w 2015r.


Gminna Spółka Wodna w Radwanicach zakończyła wykonywanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych, szczegółowo zaplanowanych na rok 2015. Wykonano pełną konserwację sprzętem mechanicznym ok. 9,5 km bieżących rowów melioracyjnych. Ponadto dokonano czyszczenia wielu przepustów na ciekach wodnych. Łącznie dokonano konserwacji 25 rowów melioracyjnych położonych w takich obrębach jak: Nowa Kuźnia, Buczyna, Sieroszowice, Łagoszów Wielki, Radwanice, Pudło i Lipin.

Wartość prac wyniosła prawie 100 tys. zł. Środki pieniężne na ten cel pochodziły z różnych źródeł. Pozyskano je w formie dotacji celowych 69.400 zł, w tym od Wojewody Dolnośląskiego 34.400 zł, z Urzędu Marszałkowskiego 25.000 zł i od Starosty Polkowickiego 10.000 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy Radwanice (ok. 13 tys. zł) i środków własnych oraz świadczeń rzeczowych członków gminnej spółki wodnej (ok. 16 tys. zł).

Ponadto w roku bieżącym wykonano konserwację 9 kanałów oraz oczyszczenie koryta rzeki Szprotawa na terenie naszej gminy.