Poprawa stanu zabytkowych ruin pałacu w Jakubowie celem udostępnienia turystom Dolnośląskiego Szlaku Św. Jakuba.

  • Drukuj

Informujemy, że 11.01.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Wójt Gminy Radwanice podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa stanu zabytkowych ruin pałacu w Jakubowie celem udostępnienia turystom Dolnośląskiego Szlaku Św. Jakuba” na kwotę 500 000,00 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 969 975,23 zł. Celem operacji jest ochrona zabytkowego pałacu w Jakubowie (Gmina Radwanice) przed dalszym niszczeniem i zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi oraz zachowanie budowli
w stanie trwałej ruiny poprzez zabezpieczenie i udostępnienie turystom przemierzającym Dolnośląski Szlak Św. Jakuba. W efekcie poprawiony zostanie stan zabytkowych ruin pałacu poprzez zakres prac obejmujący zabezpieczenie obiektu przed zawaleniem i dalszym zniszczeniem, zagospodarowanie jego przestrzeni oraz umiejscowienie tablic historycznych,
co z pewnością wpłynie na uzyskanie przez zabytkowy obiekt nowych funkcji historycznych, edukacyjnych i promujących nasz region.


Przedmiotem zadania jest poprawa stanu zabytkowych ruin pałacu w Jakubowie celem udostępnienia turystom Dolnośląskiego Szlaku św. Jakuba. W ramach zadania wykonane zostaną prace zabezpieczające przed dalszym niszczeniem i zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi. Zakres prac obejmuje:

  1. usunięcie wszelkiej roślinności z murów i sklepień,
  2. przemurowanie korony murów,
  3. uzupełnienie kamieni i cegły w wyrwach powstałych w murach materiałami z odzysku,
  4. zastabilizowanie i poszycie niebezpiecznych pęknięć murów,
  5. odsłonięcie obrysów murów obwodowych,
  6. wyprofilowanie terenu ze spadkiem na zewnątrz wokół murów,
  7. zabezpieczenie otworów wejściowych do piwnic, wież i wnętrza murów
  8. wykonane tablicy informacyjnej o historii obiektu oraz tablicy z wizualizacją stanu historycznego.

Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14