Logo

Przebudowa ul. Przemysłowej oraz ul. Szkolnej wraz z budową parkingu w Radwanicach

Dnia 5 kwietnia br. podpisano umowę z Firmą RAGEN sp. z o.o. z Głogowa na wykonanie przebudowy drogi powiatowej - ul. Przemysłowej oraz drogi gminnej wraz z budową parkingu przy ul. Szkolnej.

W ramach zawartej umowy wzdłuż drogi powiatowej wybudowane zostaną miejsca postojowe oraz chodnik ze zjazdami do posesji. Przy ulicy Szkolnej powstanie parking
o nawierzchni z kostki betonowej, natomiast droga gminna zyska nową nawierzchnię bitumiczną oraz chodnik dla pieszych wraz z indywidualnymi zjazdami na posesje. W pasie obydwu dróg zostanie również wybudowana kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem wód opadowych do cieku Młynówka.
Realizacja inwestycji przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych na tym terenie.
Koszt zadania wyniesie przeszło 1.350.000 zł i zostanie w pełni sfinansowany ze środków własnych gminy.
Przewidywany termin zakończenia zadania – sierpień 2019 r.

©2016-2019 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.