Logo

„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń handlowych na świetlicę wiejską w Lipinie”

Dnia 29.10.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Wójt Gminy Radwanice podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń handlowych na świetlicę wiejską w Lipinie” na kwotę 500 000,00 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 992 927,36 zł. Celem operacji jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie dostępności obiektów pełniących funkcje kulturalne poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w Lipinie.

 

Informacje opracowane przez Gminę Radwanice

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności