Logo

Rewitalizacja zabytkowego parku w Radwanicach

W ramach gminnych inwestycji trwają prace nad rewitalizacją parku zabytkowego.
Prace polegają na renowacji szaty roślinnej, wykonaniu alei parkowych, budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz montażu elementów małej architektury.

Renowacja szaty roślinnej parku będzie polegała na wykonaniu cięć pielęgnacyjnych, usunięciu samosiewów i niepożądanych krzewów, renowacji nawierzchni trawiastych wraz z ich wyrównaniem oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów liściastych.
W celu zapewnienia odpowiedniej komunikacji i ekspozycji drzew przewiduje się rozbiórkę istniejących ścieżek, wykonanie ścieżek komunikacji pieszej oraz ciągu pieszo-jezdnego.
W ramach zagospodarowania terenu parku zakłada się budowę placu zabaw wraz z siłownią plenerową oraz wyposażenie w urządzenia małej architektury: ławki i koszena śmieci, stojak na rowery oraz tablicę informacyjną.

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności