Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Strogoborzyce - Sieroszowice i oczyszczalni ścieków w Buczynie.

  • Drukuj

W miesiącu sierpniu 2019 zakończyła się realizacja największej inwestycji ostatnich lat w wyniku której mieszkańcy miejscowości Sieroszowice i Strogoborzyce otrzymali możliwość korzystania z gminnej sieci kanalizacyjnej a docelowo z nowej oczyszczalni ścieków w Buczynie a tym samym rezygnacji z nieszczelnych, zanieczyszczających środowisko przydomowych szamb. Dodatkowo w obu miejscowościach zostały wykonane nowe sieci wodociągowe w miejsce starych, będących w złej kondycji technicznej wodociągach, które zostały unieczynnione. Wybudowane sieci zlokalizowane zostały w pasach dróg gminnych i powiatowych, w miarę możliwości bez ingerencji w działki prywatne.

Wykonawcą, wybranym w drodze postępowania przetargowego, zostało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych PIEC-BUD Wrocław oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji z Legnicy.  

W ramach zadania do każdego istniejącego budynku mieszkalnego zostało doprowadzone przyłącze kanalizacyjne (czasami więcej niż jedno). W celu przejęcia ścieków od wszystkich mieszkańców wybudowano 7 przepompowni (6 w Sieroszowicach oraz jedna w Strogoborzycach), zbierających i przetłaczających ścieki, najpierw z całych Sieroszowic do Strogoborzyc a następnie na oczyszczalnię zlokalizowaną w terenie zielonym, na działce między Buczyną a Strogoborzycami, w pewnym oddaleniu od zabudowań, tak by uciążliwość dla mieszkańców była jak najmniejsza. Oczyszczalnia ma przepustowość 140 m3/d i docelowo będzie obsługiwać cztery miejscowości tj. Strogoborzyce, Sieroszowice, Buczyna i Kłębanowice. Przewidywana ilość ścieków z dwóch skanalizowanych miejscowości to 68 m3/d.

W ramach zakończonej inwestycji wykonano 10883,5m sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej oraz 2335,5 m przyłączy kanalizacyjnych. Wybudowano 7 pompowni ścieków oraz podpięto 113 gospodarstw domowych w ramach których 536 osób ma możliwość korzystania z nowej sieci. Nowa sieć wodociągowa to 6508m rurociągu z rur PE oraz 1635 m odcinków tzw. „sięgaczy” do przepięcia istniejących przyłączy wodociągowych , a także 42 sztuki nowych hydrantów ppoż. 

Koszt robót zamknął się w kwocie 13 493 100 złotych.


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14