Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Strogoborzyce - Sieroszowice i oczyszczalni ścieków w Buczynie.

  • Drukuj

Dokumentacja projektowa jest na etapie ukończenia. Zadanie obejmować będzie: budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami  mającą na celu odbiór ścieków sanitarnych z posesji zlokalizowanych w miejscowościach Sieroszowice i Strogoborzyce; przebudowę sieci wodociągowych, budowę rurociągu tranzytowego z Sieroszowic do oczyszczalni ścieków. Ponadto, zaplanowano budowę oczyszczalni ścieków w Buczynie.

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zaplanowano na miesiąc kwiecień br.