Logo

Przebudowa drogi gminnej w Nowej Kuźni

 Inwestycja współfinansowana z funduszy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Zakończono realizację zadania w zakresie przebudowy nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego na długości ok. 1450 metrów i szerokości od 3 do 5 m oraz utwardzenie poboczy. Wyremontowano także przydrożne rowy poprzez ich oczyszczenie, udrożnienie i wyprofilowanie oraz wymianę przepustów. Zjazdy na posesje występujące na przedmiotowym odcinku drogi zostały wykonane w tej samej technologii, co droga.
Na drodze wykonano cztery progi zwalniające oraz nowe znaki drogowe regulujące ruch i bezpieczeństwo na drodze.
Inwestycja została dofinansowana ze źródeł zewnętrznych, tj. z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 1,1 mln, a całkowity koszt zadania wyniósł prawie 1,150 mln. zł.

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności