Logo

Przebudowa ulicy Świerkowej w Radwanicach

Zakończono przebudowę ul. Świerkowej w ramach kolejnego etapu zadania realizowanego od roku 2011 polegającego na przebudowie dróg wewnętrznych na największym osiedlu domów jednorodzinnych w Radwanicach. Wykonawcą inwestycji była firma PŁATEK Alfred Płatek z Gwizdanowa, która wykonała przebudowę odcinka ulicy o długości ok. 160 m i szerokości 5,5 m. polegającą na zmianie istniejącej nawierzchni gruntowo – żużlowej na nawierzchnię rozbieralną z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kamienia łamanego. Przy krawężniku w miejscu spływu wód opadowych ułożono ciek z dwóch rzędów kostki brukowej. W ramach zadania wykonano wpusty uliczne oraz regulację istniejącego skrzyżowania z ul. Topolową i ul. Bukową. W ramach porozumienia z ZGZM przebudowany został także PSZOK przy ul. Świerkowej.
Wartość robót wyniosła ok. 180 tys. złotych.

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności