Logo

Budowa studni na Stacji Uzdatniania Wody w Radwanicach

Zakończone zostały prace polegające na wykonaniu nowej wierconej studni na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Radwanicach. Wykonano odwiert na głębokość 30 m ppt, zainstalowano filtr, wykonano pompowanie próbne, które potwierdziło wydajność studni na poziomie 40 m3/h, zainstalowano pompę głębinową o wydajności 30 m3/h, wraz z zasilaniem elektrycznym, zasuwą odcinającą studnie oraz wodomierzem.
Koszt wykonania powyższych prac wyniósł prawie 50 tys. zł.

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności