Budowa chodnika w Sieroszowicach

  • Drukuj

 

Zarząd Dróg Powiatu Polkowickiego przy udziale środków z budżetu Gminy Radwanice wykonał zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1125D – budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Sieroszowice. Zadanie obejmowało budowę chodnika i zjazdów z kostki betonowej oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami i wpustami oraz drenażem.