Przebudowa skrzyżowania dróg Radwanice - Lipin

  • Drukuj

 

Zakończona przebudowa skrzyżowania polegała na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1149D Radwanice - Lipin na odcinku ok. 75 m. Zadanie obejmowało wykonanie poszerzenia jezdni i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych, wykonanie utwardzenia placu za budynkiem Urzędu Gminy, przy komisariacie Policji, ułożenie chodników i zjazdów oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.
Inwestycja zrealizowana została przez Zarząd Dróg Powiatu Polkowickiego przy współfinansowaniu zadania z budżetu Gminy Radwanice w ilości 25 %.