Logo

Budowa sieci wodociągowej w Przesiecznej

Zakończono zadanie polegające na przebudowie odcinka sieci wodociągowej zasilającej wieś Przesieczna od strony drogi krajowej nr 12. W ramach inwestycji wykonano ok. 600 metrów sieci wraz z wymianą hydrantów oraz odcinki przyłączy w granicach pasa drogowego o łącznej długości ok. 400 m. Roboty wykonała firma EKOMBUD z Biedrzychowej.
Koszt robót wyniósł ok. 310 tys. zł.

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności